Het Fytocentrum, Tynaarlo

praktijk voor natuurgeneeskunde

Zwangerschap

De ontwikkeling van een jong kind hangt af van een groot aantal factoren zoals gezondheid en leeftijd van de ouders, hun voedingsgewoonten en leefwijze en eventueel medicijngebruik, het stressniveau van de moeder tijdens de zwangerschap (en haar omgeving) in het eerste trimester, maar ook de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap en de voeding van de pasgeborene tijdens de eerste zeven levensmaanden hebben een hele sterke invloed op de latere ontwikkeling van het kind.
Die invloed strekt zich uit over een aantal erg belangrijke facetten van de latere ontwikkeling van de baby: groei, weerstand tegen infecties, lichaamsgewicht, cognitieve ontwikkeling en intelligentie, stresstolerantie (adaptogene capaciteit), levensverwachting en gezondheid en ziekte. Dit fenomeen noemt men "Metabolic Imprinting" (of Metabolic Programming, MP).

 

MP is een proces waarin bepaalde metabolische gebeurtenissen opgeslagen worden in een 'metabolisch geheugen' (Waterland, 1999). Er bestaat een hypothese, dat de pasgeborene op latere leeftijd tijdens een kritische periode "metabolisch gedrag" kan gaan vertonen; het organisme is gevoeliger in functie en structuur geworden door de eerder genoemde mogelijke invloeden. MP kan daardoor een voorspellende factor zijn voor de ontwikkeling van een groot aantal welvaartsziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, afwijkend cholesterolmetabolisme, botziekten, allergie, hersenfunctieafwijkingen en obesitas door afwijkingen in de leptinehuishouding.
Een voorbeeld: een obese (dikke) moeder gebruikt tijdens de zwangerschap (te) veel geraffineerde suikers. Ook de foetus krijgt daardoor een veel te groot aanbod van suikers en gaat zelf uit nood minder insulinereceptoren in zijn organisme aanmaken. Als de baby wordt geboren, zal deze direct al adipeus zijn (wollige, dikke baby's) met een gestoord vetmetabolisme (leptine-stofwisselingsafwijking) en een veelal chronisch veel te hoge behoefte aan suikers - omdat er te weinig insuline in de cellen komt t.g.v. het eerder genoemde insulinereceptorentekort. De kans dat deze baby later diabetes (en arteriosclerose, plaque) ontwikkelt is buitengewoon groot.


Autisme komt vaker voor bij jongetjes van wie de moeder SSRI's tijdens de zwangerschap namen. SSRI's zijn een groep van medicijnen die artsen vaak tegen depressie voorschrijven. Het grootste risico doet zich voor wanneer de moeder ze tijdens het eerste trimester van de zwangerschap neemt. SSRI's beïnvloeden het serotonine in het lichaam, een hersenstof die deels onze gevoelens bepalen. Serotonine beïnvloedt ook de ontwikkeling van het ongeboren kind en de latere ontwikkeling van de baby. Artsen en toekomstige moeders moeten daarom de risico's van SSRI's afwegen tegen de voordelen ervan. Want een zware depressie tijdens de zwangerschap is evenmin goed voor het kind.
Bron: Harrington RA, Lee LC, Crum RM, Zimmerman AW, Hertz-Picciotto I. Prenatal SSRI use and offspring with autism spectrum disorder or developmental delay. Pediatrics. 2014 Apr 14.

Voedingsstoffen tijdens de eerste 1000 dagen

Tijdens de eerste 1000 dagen van het leven wordt de basis gelegd voor een goede gezondheid. In deze periode zijn verschillende voedingsstoffen, waaronder vitaminen en mineralen, van belang voor de groei van het kind. Een optimale voedingsstatus tijdens de zwangerschap gaat echter verder dan het gebruik van foliumzuur. In een recent gepubliceerde review wordt hier uitgebreid op in gegaan.


De eerste 1000 dagen van het leven omvat de periode van conceptie tot de tweede verjaardag van het kind. Tijdens deze periode doorloopt een kindje verschillende ontwikkelingsstadia. Om deze optimaal te laten verlopen zijn vitaminen en mineralen van belang. In een recente review is omschreven welke voedingsstoffen tijdens de verschillende ontwikkelingsfasen extra aandacht verdienen.


 
Essentiële voedingsstoffen

Tijdens het eerste trimester van de zwangerschap worden alle organen van de baby aangelegd. Met name de inname van folaat (400 mcg actief foliumzuur), jodium (175 mcg) en vitamine D (minimaal 10 mcg) zijn belangrijk in deze periode om de aanleg van het zenuwstelsel en de groei van het kindje te ondersteunen. In het tweede trimester worden daarnaast carotenoïden, ijzer (minimaal 16 mg) en omega 3-vetzuren (met name DHA, 200 mg naast 250 mg EPA en DHA) belangrijk. Voor de laatste groeispurt aan het eind van de zwangerschap speelt calcium (1000 mg) een rol, omdat dit mineraal noodzakelijk is voor de aanmaak van de botten.

Ook na de geboorte moet het kindje van voldoende voedingsstoffen voorzien worden. Als de moeder borstvoeding geeft, dan heeft zij een verhoogde behoefte aan onder andere calcium (1000 mg), ijzer (15 mg), omega 3-vetzuren (met name DHA, 300 mg) en vitamine D (minimaal 10 mcg). Zolang de voedingsstatus van de moeder goed is, zal zij voldoende vitaminen en mineralen doorgeven via de moedermelk. Dit geldt niet altijd voor vitamine D en tijdens de eerste 3 maanden voor vitamine K. Het advies is om deze vitaminen apart aan de baby te geven. Na 6 maanden heeft het kind daarnaast extra behoefte aan ijzer en zink. Dit kan het kind halen uit gezonde, vaste voeding.

De wetenschappers geven aan dat de inname van alle vitaminen en mineralen van belang is en dat de genoemde voedingsstoffen extra belangrijk zijn. In de studie wordt er bij de aanbevelingen verder vanuit gegaan dat zowel moeder als kind gezond zijn. De aanbevelingen kunnen afwijken als er gezondheidsproblemen bestaan. In deze gevallen is het aan te raden om een gezondheidsprofessional te raadplegen.

Nutrients. 2019 Nov 27;11(12). pii: E2891Een goede 'Multi' kost 0,25 - 1 euro per tablet of capsule...Inmiddels is er zo enorm veel informatie uit wereldwijd onderzoek voor handen, dat geconcludeerd kan worden dat het bijna onverantwoord is om een zwangere vrouw standaard geen extra multivitaminen/-mineralen te adviseren, naast de gewone voeding. We gebruiken met z'n allen al bijna twee eeuwen 'ernstig verschraalde kunstmestvoeding' en we weten, o.a. bevestigd door TNO-onderzoek, dat de kwaliteit en kwantiteit aan inhoudsstoffen van onze gemiddelde voeding buitengewoon tekortschieten. Het magnesiumaanbod in de Nederlandse voeding is ten gevolge van de voedselraffinage en de bodemverarming schrikbarend laag.

Onderzoek laat zien dat ± 50% van alle zwangere vrouwen minder magnesium dan de Algemeen Dagelijks aanbevolen Hoeveelheid (ADH; 400 - 450 mg) met de voeding binnenkrijgt. In toenemende mate geven artsen - in buitenlandse Europese ziekenhuizen - standaard een magnesiuminfuus bij o,a, een dreigende abortus. Ook zinktekorten worden in verband gebracht met vroeggeboorten en geboorteafwijkingen.

Om het nog erger te maken, wat we nodig hebben zit bijna niet meer in de voeding, maar wat we niet nodig hebben vinden we steeds méér in onze voeding; denk aan zware metalen zoals aluminium, zilver, antimoon, cadmium, kwik en lood, maar ook stoffen als BPA (bisfenol-A), dioxine, pcb’s, geperfluoreerde verbindingen enzovoort. Deze kunnen het erfelijk materiaal ernstig en irreversibel aantasten door een verstoring van de zogenaamde DNA-methylering. Daarnaast treden er door deze stoffen mogelijk afwijkingen van het normale metabolisme op, alsmede de groei en het gedrag.
Bron: http://www.rivm.nl/RIVM/Kennis_en_kunde/Strategisch_Programma_RIVM/Resultaten_Strategisch_Programma_RIVM_2011_2014/Resultaten_speerpunt_Gezond_ouder_worden/Effecten_van_invloeden_tijdens_de_zwangerschap_op_latere_ziekten

 
Gebruik een supplement...

Één niet zon-gerijpte sinaasappel bevat nog maar 10-12 mg vit. C...! Tijdens de zwangerschap neemt de basaalstofwisseling met ± 20% toe; het kindje eet immers mee! Dit impliceert een verhoogde behoefte aan energie via de voeding. Door de enorme veranderingen die er in het lichaam van een vrouw plaats vinden, vereist zwangerschap specifieke nutritionele suppletie om, zowel voor moeder als baby, een optimale gezondheid te verzekeren.

Enkele andere voorbeelden uit inmiddels ontelbare wetenschappelijke publicaties zijn: extra behoefte aan foliumzuur (tijdens de gehele zwangerschap!), vitamine B12 en zink voor de ontwikkeling van de neurale buis en hersenen, extra ijzer voor de foetus-groei, ook voldoende vitamine C en selenium zijn van essentieel belang voor een gezonde groei en ontwikkeling van de foetus. Vitamine C reduceert ook een belangrijke zwangerschapscomplicatie, concluderen onderzoekers uit Mexico. Zwangere vrouwen die vanaf de 20e week een supplement gebruikten van slechts 100 mg vitamine C, verlagen de kans op een premature ruptuur van de chorioamniotische membranen (vruchtwater, PROM) waardoor de kans op een premature geboorte en dus infecties wordt verkleind.
Bron: http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?n=59359&m=1NIE414&c=fytivjsgtubsdrr

Maar ook de behoefte aan vitamine A, waarbij zeer eenzijdig en voortdurend wordt gewezen op de gevaren van een te hoge inname, neemt tijdens de zwangerschap toe met 25%. De inmiddels algemeen aanvaarde veilige grens ligt bij maar liefst 12.000 mcg per dag! Beperkte suppletie is gewenst voor vitamine A, omdat de gemiddelde Nederlandse voeding onvoldoende bevat. Een goed multivitaminen-mineralenpreparaat bevat naast vitamine A het goede en veilige alternatief 'pro-vitamine A', ofwel natuurlijk caroteen; dit voorkomt een mogelijke overdosering van vitamine A.
Bron: 
https://www.vumc.nl/afdelingen/over-vumc/nieuws/onderzoek-vitaminea/

Ook een goede vitamine E-status van de moeder is van groot belang om het risico op astma bij het kind rond de vijfjarige leeftijd te voorkomen. Dr. Graham Devereux van de universiteit van Aberdeen (UK) heeft research gedaan bij een kleine 2000 kinderen rond deze leeftijd.
Bron: http://www.nutraingredients.com/news/printNewsBis.asp?id=70262 (09-2006)

Het belang van vitamine E tijdens de zwangerschap

In de jaren 1960 begon men te vermoeden dat een gebrek aan foliumzuur tijdens de zwangerschap betrokken was bij het ontstaan van ernstige geboorteafwijkingen (neuraalbuisdefecten). Pas in de jaren 1990 werd deze link door studies bevestigd en sindsdien krijgen zwangere vrouwen het advies om foliumzuur te nemen.
Later werd ook steeds meer het belang van de andere B-vitaminen duidelijk voor het voorkomen van geboorteafwijkingen en ontwikkelingsstoornissen - vooral vitamine B6 en B12. Toch worden ze nog niet standaard geadviseerd aan zwangere vrouwen.

Ondertussen is er ook veel onderzoek gedaan naar het effect van andere voedingsstoffen – of een tekort eraan – tijdens de zwangerschap, en worden omega-3, vitamine D en probiotica steeds vaker aangeraden aan zwangere vrouwen.
Een vitamine waar tot nog toe weinig aandacht aan geschonken is, is vitamine E. Ze werd nochtans bekend als de vruchtbaarheidsvitamine, omdat ratten die een vitamine E-arm dieet kregen niet in staat waren om zich voort te planten (Evans HM, 1922). Vitamine E is een vetoplosbare vitamine en zit vooral in vetrijke voeding zoals noten, zaden en pitten en de oliën daarvan. De meest bekende bronnen van vitamine E zijn tarwekiemen en tarwekiemolie.

Vitamine E beschermt de meervoudig onverzadigde vetzuren – omega-3 en omega-6 – tegen oxidatie door zuurstofradicalen (lipidperoxidatie). Deze vetzuren worden ingebouwd in de celmembranen en zijn essentieel voor de gezondheid en de functie van alle cellen. Het omega-3 vetzuur docosahexaeenzuur (DHA) en het omega-6 vetzuur arachidonzuur (AA) zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel van de baby.

Een echt gebrek aan vitamine E veroorzaakt bij dieren het spontaan afsterven van het embryo, terwijl onvoldoende vitamine E ernstige ontwikkelingsstoornissen veroorzaakt. Mensen hebben – volgens de officiële opvatting – zelden een gebrek aan vitamine E, maar onderzoek wijst uit dat de inname van vitamine E over het algemeen te laag is voor een optimale bescherming tegen lipidperoxidatie (Lebold KM, 2014).
Vitamine E beschermt de baby ook tegen de schadelijke effecten van toxische stoffen tijdens de zwangerschap, zoals acrylamide. Acrylamide is een toxische stof die gevormd wordt tijdens het bakken en braden op hoge temperaturen. Het beschadigt de hersenen van de foetus. Suppletie met vitamine E voorkomt dit (Erdemli ME, 2016). Volgens sommige onderzoekers is vitamine E even belangrijk als foliumzuur voor het voorkomen van geboorteafwijkingen of ontwikkelingsstoornissen (Lebold KM, 2014).

De meeste zwangere vrouwen krijgen alleen het advies om 4 mg foliumzuur te nemen, maar eigenlijk zijn alle voedingsstoffen belangrijk voor de ontwikkeling van de baby. Een multivitamine met 360 tot 800 µg foliumzuur voorkomt neuraalbuisdefecten beter dan alleen 4.000 µg (4 mg) foliumzuur (Czeizel AE, 2011). 
De officiële dagelijks aanbevolen hoeveelheid voor vitamine E is 22,5 IE of 15 mg per dag. Dat is de minimale hoeveelheid die voorkomt dat de rode bloedcellen afgebroken worden. Voor de preventie van ziektebeelden en bij een tekort wordt 100 tot 400 IE per dag aanbevolen. Therapeutisch worden doses van 1.200 tot wel 10.000 IE ingezet. Een kwaliteitsvolle multi met een natuurlijk vitamine E-complex (tocoferolen en tocotriënolen) bevat normaal voldoende vitamine E om aan de basisbehoeften te voldoen. Overleg hiervoor met een orthomoleculair opgeleide deskundige.

© Hilde Maris, PlaceboNocebo


Vitamine E - tekort verhoogt de kans op galstenen

Met name mensen vanaf 40 jaar met overgewicht lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van galstenen. Evenals mensen met een verstoorde vetstofwisseling. Het hebben van een vitamine E tekort kan aan dit rijtje worden toegevoegd.

 De vorming van galstenen in de galblaas is een veelvoorkomend probleem. Als de samenstelling van gal uit verhouding is, dan kan de vloeistof gaan klonteren en kleine steentjes vormen. Meestal merkt u daar weinig van, omdat de steentjes klein genoeg zijn om via de galwegen uitgescheiden te worden in de darm. Eenmaal in de darm poept u ze dan uit. Soms zijn de steentjes hier te groot voor, ze komen dan vast te zitten in de galwegen. Dit gaat gepaard met veel pijn en in deze gevallen wordt de galblaas dan ook operatief verwijderd.

Hoe kun je galstenen voorkomen?

Duits onderzoek wijst uit dat oxidatieve stress (een teveel aan vrije radicalen) mogelijk een rol speelt bij de vorming van stenen. Zij vonden dat mensen met galstenen vaker last hebben van oxidatieve stress en dit lijkt ook samen te hangen met een verminderde opname van vetoplosbare vitaminen. Vitamine E, ook wel tocoferol genoemd, is een vetoplosbare vitamine. De onderzoekers zagen dat mensen met een hoge vitamine E-spiegel minder vaak last hebben van galstenen.

Vetoplosbare antioxidant

Dit komt mogelijk doordat vitamine E een sterke vetoplosbare antioxidant is en dus oxidatieve stress tegen gaat. Vitamine E zit in plantaardige olie, granen, noten en zaden. Een andere studie laat zien dat een voedingspatroon dat rijk is aan groente, fruit, peulvruchten, volkoren graanproducten, plantaardige olie en vis kan voorkomen dat u galstenen ontwikkelt. Wilt u vitamine E toch liever via een supplement innemen? Kies dan voor een natuurlijke toceferolen/tocotriënolenmix en gebruikt u hiervan 100 – 500 mg per dag, bij voorkeur in overleg met een orthomoleculair deskundige. Vitamine E is namelijk ook een natuurlijk anticoagulans (antistollingsmiddel).

Bron: Nutrients. 2018 Jan 27;10(2). pii: E133.
 


In talrijke internationale onderzoeken werden nog vele andere tekorten aangetoond bij zwangeren, waarbij ziektesymptomen (nog) niet waarneembaar waren. Met name linolzuur, vitamine B-complex, vitamine E en K, vitamine B12 (zie verder http://nutraingredients-usa.com/news/ng.asp?id=54235&n=dh232&c=fytivjsgtubsdrr), koper, chroom, ijzer (!), calcium en kalium blijken erg vaak deficiënt.
Het risico op complicaties t.g.v. een of meerdere van deze genoemde tekorten kan zich manifesteren in een verhoogde kans op spina bifida (open ruggetje), (pre-)eclampsie, spierkrampen, hypertensie en anemie. Recent is aangetoond dat suppletie van selenium en ijzer tijdens de zwangerschap eveneens de kans op astma en eczeem verkleinen voor de baby.
(Bron:  http://nutraingredients.com/news/ng.asp?id=53979&n=dh217&c=fytivjsgtubsdrr). Alleen al een te lage ijzerstatus van zwangere vrouwen blijkt verantwoordelijk te zijn voor het ontstaan van postnatale depressies en angsttoestanden (o.a. overbezorgdheid); zie ook het Journal of Nutrition (vol 135, pp267-272). Ook een zinktekort tijdens de zwangerschap geeft een grote kans op een baby met dauwworm, omdat het immuunsysteem daardoor een foute Th2-reactie programmeert (kPNI - Prof. Leo Pruimboom).

Dr. Gert E. Schuitemaker, grondlegger van de Nederlandse Orthomoleculaire geneeskunde en het orthomoleculair tijdschrift "Fit met Voeding", 12e jaargang No. 4 van 'Ortho Communications & Science B.V.' (Dr. Gert E. Schuitemaker) komen we wederom een artikel tegen over het belang van het gebruik van essentiële omega-3-vetzuren tijdens de zwangerschap; hun baby's hebben dan minder kans op allergieën (erfelijk belast, hooikoorts, astma, voedingsallergie). Vette vis zoals zalm, tonijn, makreel, haring, krill en sardines zijn een belangrijke bron van omega-3-vetzuren. [J Allergy Clin Immunol 2003; 112(6): 1178-84].
Ook hebben wij voor u het volgende artikel gelezen: "OMEGA-3 VETZUUR DHA UIT VETTE VIS BELANGRIJK TIJDENS ZWANGERSCHAP";

In het UMCG werd baanbrekend onderzoek gedaan naar de relatie van voeding tijdens de zwangerschap en de hersenontwikkeling van de baby. Voor het eerst wordt er een duidelijk verband gelegd tussen prenatale voeding en de motorische ontwikkeling van het kind als het 18 maanden oud is. “Kinderen hebben na 1,5 jaar een betere spontane motoriek als ze bij de geboorte veel vetzuren afkomstig van vis in hun bloed hebben. Ze struikelen niet over speeltjes die ze zelf hebben neergelegd en bewegen zich vloeiender, minder houterig”.
In dit onderzoek is de hoeveelheid én het soort vetzuren in navelstrengbloed gemeten, direct na de geboorte.

Transvetzuren zoals die voorkomen in snacks en patat hebben een negatief effect op de ontwikkeling van het zenuwstelsel. De omega-3 vetzuren uit vis en vooral DHA hebben een positief effect op de hersenontwikkeling(1).
Uit een ander onderzoek(2) blijkt dat een extra inname van 100 mg DHA het IQ met 0.13 punten verhoogt. Dit komt overeen met 1 tot 2 porties vette vis per week.

[Referenties: (1). Bouwstra, H., D.J. Dijck-Brouwer, T. Decsi, et al., Neurologic Condition of Healthy Term Infants at 18 Months: Positive Association With Venous Umbilical DHA Status and Negative Association With Umbilical Trans-fatty Acids. Pediatr Res, 2006.
(2). Cohen, J.T., D.C. Bellinger, W.E. Connor, et al., A quantitative analysis of prenatal intake of n-3 polyunsaturated fatty acids and cognitive development. Am J Prev Med, 2005. 29(4): p. 366-74]

Vrouwen die tijdens het laatste trimester van hun zwangerschap een hoge dosis visolie slikken, verkleinen daarmee de kans dat hun kinderen op latere leeftijd astma ontwikkelen volgens een publicatie in The New England Journal of Medicine. Aan de studie van de Universiteit van Kopenhagen deden 736 Deense vrouwen deden mee, die 22 à 26 weken zwanger waren. De helft van hen slikte gedurende de rest van de zwangerschapsduur een hoge dosis visolie (2,4 gr/dag) en de andere helft dagelijks een placebo (olijfolie). Een kwart van deze vrouwen had zelf ook astma.

Referenties(s): Bisgaard H, Stokhom J, Chawes BL et al. Fish oil-derived fatty acids in pregnancy and wheeze and asthma in offspring. N Engl J Med. Dec 2016; 375:2530-2539 doi: 10.1056/NEJMoa1503734.

Multivitamine tijdens zwangerschap

27-06-2016, h
et belang van het gebruik van een multivitamine tijdens de zwangerschap.

Gebleken is dat 30-50% van de zwangerschappen tijdens het eerste trimester eindigt in een miskraam. De meeste verliezen treden op tijdens de innesteling van de bevruchte eicel, ongeveer één a twee weken na de conceptie. In totaal eindigt gemiddeld 15-20% van de zwangerschappen in een miskraam of een intra-uteriene vruchtdood.(1,2)
In een recente Amerikaanse studie (2) is het verband onderzocht tussen een aantal leefstijlfactoren en het verlies van de zwangerschap. Hierbij werd het gebruik van een multivitamine (zowel voorafgaand aan als tijdens de zwangerschap) geassocieerd met een verlaagd risico op een miskraam of een intra-uteriene vruchtdood.(2,3,4) Voor zowel mannen als vrouwen werd het gebruik van cafeïne (> 2 consumpties per dag) geassocieerd met een verhoogd risico op het verlies van de zwangerschap.(2) Tijdens deze studie werd geen significant verband gevonden voor het gebruik van alcohol of tabak. In eerdere studies is aangetoond dat roken tijdens de zwangerschap een verhoogd risico geeft op dysmaturiteit en aangeboren afwijkingen aan het cardiovasculaire, musculoskeletale en digestieve systeem bij de baby.(18,19) Het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap werd in verband gebracht met vroeggeboorte en dysmaturiteit.(20).

Alcoholgebruik/misbruik is vóór en tijdens de zangerschap sowieso een groot aandachtspunt.
Wensouders zouden al ruim voor de conceptie alcohol moeten mijden om hun nakomelingen te beschermen tegen een aangeboren hartafwijking (congenital heart disease, CHD). Dit is de voorzichtige conclusie uit een recente meta-analyse (21).
CHD kan de kans op coronaire hartziekten in het latere leven verhogen, zelfs na chirurgische behandeling en is de voornaamste oorzaak van perinatale sterfte. Dit is de eerste meta-analyse waarin niet alleen gekeken is naar de rol van de moeder, maar ook naar die van de vader. Alcoholgebruik veroorzaakt, aangetoond in meerdere onderzoeken, tevens cognitieve schade door de negatieve invloed van alcohol op de hersenenontwikkeling. Dit effect wordt overigens versterkt als er tegelijk een relatieve deficiëntie bestaat van voitamine B1 (Thiamine).

Het advies om voor en tijdens de zwangerschap een foliumzuursupplement met minimaal 400 mcg foliumzuur te gebruiken is algemeen bekend. Minder bekend is het feit, dat Foliumzuur (en de vele andere geadviseerde vitaminen/mineralen) niet alleen de 1e 3 maanden moeten worden gebruikt, maar de gehele zwangerschap door!
Tijdens de zwangerschap is foliumzuur betrokken bij de sluiting van de neuraal buis.
Suppletie met foliumzuur tijdens de zwangerschap verlaagt de kans op Spina Bifida. Folaat (waaronder foliumzuur) wordt in het lichaam na inname gereduceerd tot THF (tetrahydrofolaat) en vervolgens door het enzym MTHFR (5,10-methyleentetrahydrofolaatreductase) gesynthetiseerd in 5-MTHF (5-methyltetrahydrofolaat; de bioactieve, lichaamseigen vorm van folaat). Dit proces verloopt doorgaans traag en inefficiënt. Een veelvoorkomende afwijking aan het MTHFRgen leidt tot een beperkte activiteit van MTHFR wat zorgt voor een verminderde synthese van THF tot 5-MTHF.(14) Een verminderde MTHFR-activiteit wordt onder andere in verband gebracht met miskramen, vroeggeboorte, zwangerschapsvergiftiging, Spina Bifida en dysmaturiteit.(5,12,13) Door direct te suppleren met 5-MTHF voorkom je dit probleem.

Homocysteïne is een tussenproduct van de transaminering van het aminozuur methionine tot het aminozuur cysteïne. Belangrijke cofactoren in het homocysteïne metabolisme zijn onder andere methylcobalamine (de biologisch actieve vorm van vitamine B12), pyridoxaal-5-fosfaat (de biologisch actieve vorm van vitamine B6) en 5-MTHF (de biologisch actieve vorm van folaat/foliumzuur).(6,7,8,9,10) Een hoog homocysteïne gehalte in het bloed (door een verminderde omzetting van homocysteïne in cysteïne; mede door een tekort aan de bovengenoemde vitaminen) wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op een zwangerschapsvergiftiging en het krijgen van een miskraam.(5,6)

Verder is een optimale (25-hydroxy)vitamine D status bij de moeder belangrijk voor de groei en ontwikkeling van het de foetus. Een lage 25-hydroxyvitamine D status werd eerder in verband gebracht met het krijgen van een miskraam gedurende het eerste trimester van de zwangerschap.(16)

Daarnaast is voldoende inname van ijzer belangrijk voor de ontwikkeling van de foetus en ter voorkoming van zwangerschapscomplicaties.(15)

In de vorm van methylcobalamine (in cytoplasma) is vitamine B12 cofactor bij de (re)methylering van homocysteïne in methionine door het enzym methioninesynthase. Hierbij wordt foliumzuur (5-methyltetrahydrofolaat, 5-methyl-FH4) omgezet (of gerecycled) in zijn biologisch actieve vorm (tetrahydrofolaat, FH4), welke van belang is voor de DNA-synthese.(2,5) Methionine is een essentieel aminozuur voor de eiwitaanmaak maar kan ook worden omgezet in S-adenosylmethionine (SAMe), de primaire methyldonor die van belang is voor de synthese van DNA, RNA, myeline, creatine, neurotransmitters (waaronder serotonine, dopamine, acetylcholine, (nor)epinefrine), membraanfosfolipiden en de methylering van eiwitten.(12) Bij een vitamine B12-tekort verminderen methyleringsprocessen en stijgt de serumspiegel van homocysteïne. Een verhoogde homocysteïnespiegel is onder meer risicofactor voor hart- en vaatziekten (atherosclerose, trombose), neuraalbuisdefecten, osteoporose, cognitieve achteruitgang en dementie.(9,10,11) Bovendien ontstaat een secundair foliumzuurgebrek (gebrek aan FH4, ophoping van 5-methyl-FH4). Deze interactie tussen foliumzuur en vitamine B12 is verantwoordelijk voor de megaloblastaire anemie die wordt gezien bij beide vitaminedeficiënties.(1) Foliumzuur verlaagt het homocysteïnegehalte met gemiddeld 25%. Een extra dosis vitamine B12 (0,5 mg per dag) zorgt voor een extra daling van 7%. Vitamine B6 speelt eveneens een rol, zij het in iets mindere mate.(51)  Aangezien vitamine A toxisch kan zijn voor de ongeboren vrucht is het belangrijk dat er niet te veel vitamine A wordt ingenomen.(11) Echter is vitamine A wel essentieel voor de ontwikkeling van de foetus. Een veilig alternatief voor vitamine A is bètacaroteen; bètacaroteen wordt in het lichaam naar behoefte omgezet in vitamine A - het lichaam zal nooit meer bètacaroteen omzetten dan dat het nodig heeft zodat dit nooit zal leiden tot een te hoog vitamine A-niveau.
Naast een goede zwangerschapsmultivitamine is het vetzuur DHA (docosahexaeenzuur) belangrijk ter bevordering van de ontwikkeling van (de hersenen van) de baby.(17)
Een visoliesupplement voorziet hierin, maar er zijn ook algen die (vegetarische) EPA én DHA leveren, zoals Schizochytrium en Nannochloropsis gaditana.


Referenties:

1.S. Gupta, J. Banerjee et al. The role of oxidative stress in spontaneous abortion and recurrent pregnancy loss: A systematic review. Article in Obstetrical and Gynaecological Survey · May 2007. Impact Factor: 1.86 · DOI: 10.1097/01.ogx.0000261644.89300.df · Source: PubMed
2.G. M. Buck Louis, K. J. Sapra, et al. Lifestyle and pregnancy loss in a contemporary cohort of women recruited before conception: The LIFE Study. Article (PDF Available) in Fertility and sterility · March 2016 with 66 Reads Impact Factor: 4.59 · DOI: 10.1016/j.fertnstert.2016.03.009
3.Rumbold A, Middleton P, Crowther CA. Vitamin supplementation for preventing miscarriage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD004073. DOI: 10.1002/14651858.CD004073.pub2.
4.Reem Hasan, Andrew F. Olshan, et al. Self-reported Vitamin Supplementation in Early Pregnancy and Risk of Miscarriage. Vol. 169, No. 11 DOI: 10.1093/aje/kwp050. Advance Access publication April 16, 2009
5.J.G. Ray, C.A. Laskin. Folic Acid and Homocyst(e)ine Metabolic Defects and the Risk of Placental Abruption, Pre-eclampsia and Spontaneous Pregnancy Loss: A Systematic ReviewFolic Acid and Homocyst(e)ine Metabolic Defects and the Risk of Placental Abruption, Pre-eclampsia and Spontaneous Pregnancy Loss: A Systematic Review.Accepted 1 April 1999, Available online 26 March 2002Accepted 1 April 1999, Available online 26 March 2002. doi:10.1053/plac.1999.0417doi:10.1053/plac.1999.0417.
6.A. P. Patel, C. Chakrabarti, et al. Effect of Homocysteine, Vitamin b12, Folic acid during pregnancy. NHL Journal of Medical Sciences/Juli 2012/Vol. 1/Issue 1.
7.R.H. Fletcher, K.M. Fairfield. Vitamins for Chronic Disease Prevention in Adults:  . Clinical Applications. JAMA. 2002;287(23):3127-3129. doi:10.1001/jama.287.23.3127.
8.Werder SF. Cobalamin deficiency, hyperhomocysteinemia, and dementia. Neuropsychiatr Dis Treat. 2010;6:159-95
9.Selhub J. Public health significance of elevated homocysteine. Food Nutr Bull. 2008;29(2 Suppl):S116-25.
10.Hooshmand B et al. Plasma homocysteine, Alzheimer and cerebrovascular pathology: a population-based autopsy study. Brain. 2013;136(9):2707-16.  Werder SF. Cobalamin deficiency, hyperhomocysteinemia, and dementia. Neuropsychiatr Dis Treat. 2010;6:159-95.
11.EFSA, European Food Safety Authority 2006. TOLERABLE UPPER INTAKE LEVELS FOR VITAMINS AND MINERALS. Scientific Committee on Food. February 2006. ISBN: 92-9199-014-0.
12.Wilcken B et al. Geographical and ethnic variation of the 677C>T allele of 5,10 methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR): findings from over 7000 newborns from 16 areas world wide. J Med Genet. 2003;40(8):619-25.
13.G.M. Shaw, R. Rozen, et al. Maternal Vitamin Use, Genetic Variation of Infant Methylenetetrahydrofolate Reducatase, and Risk for spina Bifida. Am. J. Epidemiol. (1998) 148 (1): 30-37.
14.Prinz-Langenohl R et al. [6S]-5-methyltetrahydrofolate increases plasma folate more effectively than folic acid in women with the homozygous or wild-type 677C-->T polymorphism of methylenetetrahydrofolate reductase. Br J Pharmacol. 2009;158(8):2014- 21.
15.WHO. Guideline: Daily iron and folic acid supplementation in pregnant women. Geneva, World Health Organization, 2012.
16.L.B. Andersen, J.S. Jorgenson, et al. Vitamin D insufficiency is associated with increased risk of first-trimester miscarriage in the Odense Child Cohort. First published July 15, 2015, doi: 10.3945/​ajcn.114.103655 .  Am J Clin Nutr September 2015. vol. 102  no. 3  633-638.
17.Lauritzen Lj, Brambilla P, et al. DHA Effects in Brain Development and Function. Nutrients. 2016 Jan 4;8(1). pii: E6. doi: 10.3390/nu8010006.
18.D Nicoletti, L Droppa Appel, et al. Maternal smoking during pregnancy and birth defects in children: a systematic review with meta-analysis. Cad. Saúde Pública vol.30 no.12 Rio de Janeiro Dec. 2014.
19.B.L. Pineles, E. Park et al. Systematic Review and Meta-Analysis of Miscarriage and Maternal Exposure to Tobacco Smoke During Pregnancy. Am. J. Epidemiol. (2014) 179 (7): 807-823. doi: 10.1093/aje/kwt334 First published online: February 10, 2014
20.J. Patra, R. Bakker, et al. Dose–response relationship between alcohol consumption before and during pregnancy and the risks of low birthweight, preterm birth and small for gestational age (SGA)—a systematic review and meta-analyses. 6 July 2011. DOI: 10.1111/j.1471-0528.2011.03050.x.
21.Zhang S et al. Parental alcohol consumption and the risk of congenital heart diseases in offspring: An updated systematic review and meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology, 2019, DOI: 10.1177/2047487319874530
Verbeteren van de
premature vitamine E-status 
27-06-2016

Een verbetering van de premature vitamine E-status is goed mogelijk via borstvoeding. Te vroeg geboren kinderen hebben meer kans op een vitamine E-tekort en daarmee samenhangende complicaties.

Echter, er zijn al jaren twijfels over de veiligheid van directe vitamine-E suppletie aan prematuren. Een andere, nog onvoldoende onderzochte mogelijkheid, is vitamine E-suppletie via de moeder. Een Braziliaanse (pilot)studie laat zien dat een eenmalige dosis van 400 ie α-tocoferol, ingenomen door de moeder na de bevalling, leidt tot verhoging van het vitamine E-gehalte in colostrum en de eerste borstvoeding daarna. De onderzoekers denken dat vitamine E-suppletie via borstvoeding een geschikte manier is om prematuren tegen een vitamine E-tekort te beschermen.
Ook baby’s, die à term geboren zijn (=uitgerekende groeiperiode), kunnen profiteren van vitamine E-verrijkte borstvoeding, maar met name prematuren hebben een erg lage vetreserve en reserves van vetoplosbare vitamines zoals vitamine E.

Prematuren hebben meer kans op een vitamine E-tekort en daardoor meer kans op bloedarmoede, infecties en andere complicaties van vroeggeboorte zoals trombose, (hersen)bloeding, prematuren retinopathie (een netvliesafwijking die tot blindheid kan leiden)en bronchopulmonale dysplasie (abnormale ontwikkeling van longweefsel met afname van de longfunctie).

In de klinische studie kregen 89 vrouwen binnen twee dagen na de vroegtijdige bevalling een eenmalige dosis van 400 ie α-tocoferylacetaat of placebo. Geen van de vrouwen had zelf een vitamine E-tekort. Vierentwintig uur na inname van het vitamine E-supplement nam het vitamine E-gehalte in borstvoeding (colostrum) toe met 60%, terwijl deze in de controlegroep gelijk bleef. Na 7 dagen was het vitamine E-gehalte in moedermelk nog 35% hoger dan in de placebogroep, na 30 dagen was het vitamine E-gehalte gedaald naar hetzelfde niveau als in de placebogroep. De wetenschappers willen verder onderzoeken wat de optimale (dagelijkse) dosis vitamine E is voor lacterende moeders, zodat prematuren op een veilige manier een betere vitamine E-status krijgen. De hoeveelheid vitamine E die vrouwen, die borstvoeding geven, in elk geval dagelijks nodig hebben, bedraagt circa 11-17 mg/dag (16,4-25,4 ie/dag). De veilige bovengrens van inname (tolerable upper intake level) voor vitamine E voor vrouwen, die zwanger zijn of borstvoeding geven, is vastgesteld op 270-300 mg/dag (circa 400 ie per dag).

Referenties:
Pires Medeiros JF et al. α-Tocopherol in breast milk of women with preterm delivery after a single postpartum oral dose of vitamin E. Br J Nutr. 2016;115(8):1424-30.
Scientific Committee on Food, Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergie. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals, 2006;249.


Foliumzuur, vitamine B9/B11
Ook periconceptueel gebruik (= vóór de conceptie tot 8 weken na de conceptie) van Foliumzuur als supplement van 0,4 mg/dag gaf volgens een recentelijk in de Nederland gehouden onderzoek een significante reductie van het risico op
hartafwijkingen en een verminderd risico op urinewegafwijkingen. De noodzaak van foliumzuursuppletie tijdens de zwangerschap is al langer aangetoond ter preventie van neuraalbuisdefecten, sluitingsdefecten van van lip en gehemelte en afwijkingen aan de ledematen. Tegenwoordig leren we overigens dat foliumzuur eigenlijk gedurende de gehele zwangerschap door gebruikt zou moeten worden.

Vitamine C
Tijdens de zwangerschap ligt alleen de vitamine C-behoefte al zo'n 30 % hoger dan normaal, volgens een conclusie van The National Research Counsil in Washington (1980). Vitamine C is in dit verband tevens van belang om bijvoorbeeld striae (zwangerschapsstriemen op de buik) en weerstandsvermindering te voorkomen.

Vitamine B-tekort tijdens zwangerschap beïnvloedt volgens onderzoek in dec. 2007 het DNA en resulteert in dikkere mannelijke nakomelingen.

[Kevin D. Sinclair, C. Allegrucci, R. Singh, D.S. Gardner, S. Sebastian, J. Bispham, A. Thurston, J.F. Huntley, W.D. Rees, C.A. Maloney, R.G. Lea, J. Craigon, T.G. McEvoy, L.E. Young: “DNA methylation, insulin resistance, and blood pressure in offspring determined by maternal periconceptional B vitamin and methionine status". Proceedings of the National Academy of Sciences, 4 Dec 2007, Vol. 104, Nr. 49]
De trias vitamine B6, B12 en foliumzuur heeft voor veel publiciteit gezorgd en beperkt (net als zink!) het risico op spina bifida (open ruggetje). Nederlandse voedingsmiddelen bevatten weinig zink, blijkens een Nederlands onderzoek van K.F.A.M. Hulshof in 1985.

In "The Lancet" is de conclusie gepubliceerd dat zwangere vrouwen die voor en tijdens de zwangerschap een multivitaminen- en mineralencomplex gebruiken, 75% minder kans hebben op het krijgen van een kind met spina bifida.

Er zijn aanwijzingen dat extra vitamine E bij vrouwen met habituele abortus een miskraam kan voorkomen. Vitamine K-suppletie is tevens van belang, en kan niet snel worden over gedoseerd volgens een zeer recent Japans onderzoek (voorjaar 2005), waarbij een 90-voudige dosis geen enkele bijwerking bleek te geven, ook niet m.b.t. de bloedstolling!

Een goede Borium-status tijdens de zwangerschap en lactatie het nageslacht beschermt tegen het Metabool syndroom.
In dieronderzoek werd aangetoond dat nakomelingen van ratten die tijdens de zwangerschap en lactatie een boriumarm dieet kregen, significant vaker uitingen van metabool syndroom hadden op jong-volwassen leeftijd. De dieren waren 10% zwaarder en hadden hogere bloedspiegels van triglyceriden en totaalcholesterol vergeleken met de controlegroep.

Internationale onderzoeken veronderstellen bij 33 % van de zwangere vrouwen subklinische tekorten; zwangere en lacterende vrouwen blijken van ALLE voedingsstoffen een relatief tekort te hebben!

Ook een te lage calcium-inname tijdens de zwangerschap kan fatale gevolgen hebben; recent onderzoek (in The American Journal of Obstetrics and Gynecology, vol 194 pp 639-349; WHO-studie in maart 2006) onder 8.000 zwangere vrouwen in 6 verschillende landen in de wereld is aanleiding voor het krijgen van veel preeclampsie symptomen. Door calciumsuppletie van 1.500mg/dag wordt de kans op deze ziekte met 25% verlaagd. De betrokken wetenschappers vooronderstellen dat de vasoconstructieve problemen t.g.v. eclampsie kunnen worden geblokkeerd door calciumafhankelijke hormonen. Voor meer informatie: http://www.nutraingredients-usa.com/news/ng.asp?n=66378&m=1NIU313&c=fytivjsgtubsdrr
 
Tijdens de zwangerschap is de behoefte aan ALLE voedingsstoffen sterk verhoogd.
 
Extra suppletie met een hoogwaardig multivitaminen  en -mineralenpreparaat voor zwangere vrouwen is in de natuurgeneeskundige praktijk een uitermate belangrijk en een vanzelfsprekend basisadvies!

Een studie bij muizen, onder leiding van 'the Washington University School of Medicine' suggereert dat het drinken van granaatappelsap

tijdens de zwangerschap het risico op hypoxische ischemie-gerelateerde hersenschade bij baby's reduceert, aldus Jess Halliday.
Zie ook: http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?n=60960&m=1NIE629&c=fytivjsgtubsdrr
 
Voor vele (andere) essentiële voedingsstoffen zoals sporenelementen, chlorofyl, carotenoïden en essentiële vetten is het meer dan waarschijnlijk dat onze huidige voeding daarin te kort schiet. De behoefte aan extra Linolzuur neemt het tweede en derde trimester van de zwangerschap met meer dan één gram per dag toe. Behoefte aan extra vitamine B-complex wordt tevens in verband gebracht met zwangerschap-gerelateerde klachten zoals bloedarmoede, zwangerschapsbraken, huidproblemen en haaruitval. Extra inname van Calcium (+ vitamine D en magnesium) is zinvol gebleken bij onder meer zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk en beenkrampen, misselijkheid, laag geboortegewicht en bloedsuikerproblemen, maar ook bij vroegtijdige weeën. Vitamine D suppletie bij zwangere vrouwen, in het bijzonder in de wintermaanden, kan eveneens leiden tot een langdurig uitstel van het risico op osteoporotische fracturen in de latere levensfase. Dit is de conclusie van een recente publicatie (jan. 2006) in The Lancet (vol. 367, No.9504, pp 36-43). De intra-uteriene vitamine D-status tijdens zwangerschap is significant gecorreleerd met bot-mineralenopbouw op 9-jarige leeftijd.

De Europese en de Amerikaanse aanbevolen ADH/RDI van vitamine D is 5 mcg (=200 IU). Een recente studie in het American Journal of Public Health riep al jaren op tot een verhoging van de ADH/RDI tot tenminste 25 mcg (1.000 IU), hetgeen tegenwoordig zelfs nog onder de algemeen aanvaarde minimum standaard is.
 
De behoefte aan vitamine D is tijdens de zwangerschap hoger dan via de gemiddelde voeding geleverd kan worden. Recente studies laten zien dat tekorten gevolgen kunnen hebben voor moeder en kind. Canadees onderzoek [1] vond een relatie tussen een lage inname van vitamine D gedurende de zwangerschap en een lager geboortegewicht. Met een statistische berekening vond men een toename in het geboortegewicht van 11 gram per microgram vitamine D.

 
Onderzoekers van de Universiteit van Pittsburg hebben ontdekt dat een tekort aan vitamine D de kans op preeclampsie aanzienlijk verhoogt. Preeclampsie is een aandoening die tijdens de zwangerschap kan optreden en gevaarlijk kan zijn voor moeder en kind. Preeclampsie komt bij ongeveer 7% van de zwangerschappen voor. De symptomen zijn zwangerschapshypertensie met daarbij ook aanwezigheid van eiwitten in de urine. Bij ernstige preeclampsie kunnen ook stuipen optreden, de eclampsie.
Bron: Bodnar, L.M., J.M. Catov, H.N. Simhan, et al., Maternal vitamin d deficiency increases the risk of preeclampsia. J Clin Endocrinol Metab, 2007. http://www.fdg.unimaas.nl/hellp/inleiding.html   http://www.amc.nl/index.cfm?pid=530

 

Nederlands onderzoek toont aan dat
meer dan de helft van de allochtone zwangere vrouwen en hun pasgeborene een ernstig vitamine D tekort heeft [2] . Vooral allochtone vrouwen met een donkere huid en te weinig blootstelling aan zonlicht hebben meer dan 10 mcg vitamine D per dag nodig om in de dagelijkse behoefte te voorzien.
[1] Mannion, C.A. , K. Gray-Donald, and K.G. Koski, Association of low intake of milk and vitamin D during pregnancy with decreased birth weight. Cmaj, 2006. 174(9): p. 1273-7.
[2] Wielders, J.P., P.D. van Dormael, P.F. Eskes, et al., [Severe vitamin-D deficiency in more than half of the immigrant pregnant women of non-western origin and their newborns]. Ned Tijdschr Geneeskd, 2006. 150(9): p. 495-9.
 

De embryogroei (foetus-fase) tijdens het 1e trimester (13 weken) is de meest kritische periode. ALLE essentiële nutriënten moeten beschikbaar zijn; de foetus ondergaat een deficiëntie vóór deze bij de moeder wordt vastgesteld. Misselijkheid en eetlustverlies gedurende het begin van de zwangerschap zijn symptomen van verkeerde, deficiënte voeding voor de foetus!" (National Academy of Sciences Institute of Medicine: Nutrition During pregnancy; Washington, DC, 1990)

Wiegendood
De zee, grootste bron van Jodium...
Een
slecht functionerende schildklier is de belangrijkste oorzaak van wiegendood. Deze stelling heeft dr. Harold Foster van het Department of Geography van de universiteit van Victoria in Canada al in 1995 als bewezen aangenomen. De plotselinge dood van baby's, zo zegt dr. Foster, wordt in veel gevallen veroorzaakt door een laag jodium- en seleniumniveau bij zwangere vrouwen en hun baby's. Dit leidt tot een tekort aan de essentiële hormonen T3 en T4, hetgeen een bekende oorzaak is van kindersterfte.
Wiegendood komt het meest voor in het indianenreservaat in King County, Washington - acht per 1000 pasgeboren baby's - en in Canterbury, Nieuw-Zeeland - 7,9 per 1000 pasgeborenen. In beide gebieden is een tekort aan jodium en selenium. In de Zweedse hoofdstad Stockholm komt wiegendood daarentegen het minst voor, namelijk bij 0,06 op de 1000 baby's. Kinderen in deze stad hebben het hoogste jodiumgehalte in de urine, in vergelijking tot kinderen uit veertien andere Europese hoofdsteden.
 
Het gebruik van een goed compleet multivitaminen- en mineralenpreparaat is ook daarom te allen tijde een goede aanbeveling. Niet alleen tijdens maar indien mogelijk vanaf 1 maand vóór de geplande zwangerschap, én tijdens de lactatieperiode is supplementatie zeer belangrijk. Het is een goede investering in de gezondheid; een goed supplement kost per dag niet meer dan een half uurtje parkeren in een grote stad.
Zie ook:
http://nutraingredients-usa.com/news/ng.aspid=55925&n=dh313&c=fytivjsgtubsdrr   [studie van 08-2004]


Veiligheidshalve wordt het gebruik van specifiek ontgiftende ('detox') kruidenformules tijdens de zwangerschap en de lactatie afgeraden. Ook GROENE THEE wordt door onderzoekers afgeraden om tijdens de zwangerschap te gebruiken, omdat de thee, althans bij regelmatig gebruik, een enzym inhibeert in de foliumzuur-benutting.


Miskraam na slikken anti-acnemedicijn

Ten minste zes zwangere vrouwen kregen een miskraam nadat ze het anti-acnemedicijn Roaccutane slikten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waar artsen en gebruikers op vrijwillige basis zwangerschapsproblemen met medicijnen melden, telde in 2003 en het eerste kwartaal van 2004 vier gevallen. Volgens fabrikant Roche kwamen daar de afgelopen twee jaar nog twee andere ongewenste zwangerschapsafbrekingen bij. De werkzame stof in Roaccutane is het aan vitamine A verwante isotretinoïne, dat kan leiden tot spontane abortus en ernstig aangeboren afwijkingen. Het gaat om een geregistreerd geneesmiddel dat alleen op recept verkrijgbaar is. De Zwitserse medicijnfabrikant Roche bracht het in de jaren tachtig in Nederland op de markt. De farmaceut schat dat nu zo'n 5.000 gebruikers Roaccutane slikken. Sinds 2003 maken ook andere fabrikanten het geneesmiddel. Dermatologen schrijven het medicijn vaak voor als paardenmiddel tegen ernstige acne bij 15- tot 25-jarigen. In de bijsluiter wordt zwangere vrouwen nadrukkelijk afgeraden het medicijn te slikken wegens mogelijk misvormde kinderen en spontane abortussen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg erkent in haar laatste jaarbericht dat zwangere vrouwen het middel ,,incidenteel'' slikken. Desgevraagd vertelt een woordvoerder dat de inspectie op de hoogte is van negen zwangerschappen van gebruiksters tussen 1986 en april 2004. Drie vrouwen kregen een gezonde baby, van de anderen weet de inspectie het niet.
Bron: http://www.nrc.nl/binnenland ; geplaatst op 30-6-2005.

 
Zevenkamp, Rotterdam
Op
http://www.e-gezondheid.be/magazine/article.asp?idarticle=13253&idrubrique=287  lezen we op januari 2006, dat slechts één op de tien vrouwen voldoende lichaamsbeweging krijgt, namelijk 30 minuten beweging per dag. We moeten dan denken aan een aangepaste vormen van inspanning zoals wandelen, aqua-gym en/of zwemmen.


Dit verbetert de bloedcirculatie, de spiertonus en het optimaliseert de hart- en ademfunctie. Als je niet sportief bent, begin dan met een lichte vorm van inspanning. Het kan veel kleine zwangerschapskwaaltjes voorkomen, bevordert de aanmaak van insulinereceptoren waardoor een stabielere bloedsuiker-insuline-verhouding ontstaat (zeer belangrijk voor de foetus, om later obesitas te voorkomen).


Op grond van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek kunnen we de volgende stellingen aannemen; het gebruik van goede voedingssupplementen (vitaminen, mineralen en aanverwante essentiële nutriënten) helpen bij:
 
- een goed verloop van de zwangerschap zonder
  o
ververmoeidheidsverschijnselen, misselijkheid, haaruitval enzovoort
- een veel kleinere kans op een spontane abortus
- een beter ontwikkeling en gezondheid (en intelligentie) van de foetus
   v
oorkomen van een post-natale depressie
- voorkomen van een hormonale onbalans tijdens (en direct na) de
   zwangerschap


 
Andere nuttige wetenswaardigheden voor aanstaande moeders...
 
Geen enkele voedingsstof werkt alleen, een evenwichtige combinatie met andere nutriënten is absoluut noodzakelijk voor de werkzaamheid.
De meeste mineralen werken als cofactoren, ter bescherming van vitaminen en enzymen bij hun antioxidantwerking in het lichaam.
Volgens diverse grote onderzoeken heeft het gebruik van extra vitaminen en mineralen een gunstig effect op de leerprestaties van kinderen. Het is nu uiterst belangrijk voor de (aanstaande) moeder om hele goed te eten; te eten voor twee. Kies voor biologische, rijke en gevarieerde voeding en wees je er van bewust dat optimale voeding de basis is voor een gezond en intelligent kind in wording...

  
Extra vitamine E beschermt tegen diabetes-complicaties en andere ziekten.
Zink en selenium verminderen de kans op infecties.
De activiteit van het immuunsysteem bij ouderen neemt toe door het gebruik van een multivitaminenpreparaat.
Lecithine is van essentieel belang voor de zenuwprikkel-overdracht (rijk aan choline en fosfor); in het lichaam wordt lecithine omgezet in acetylcholine.
Bètacaroteen en quercetine houden de huid en slijmvliezen gezond.
Vitamine K verstevigt de botstructuur en verkleint de kans op botfracturen.
Extra foliumzuur en vitamine B6 verminderen het risico op hart- en vaatziekten met bijna 50% en de kans op vorming van kwaadaardige dikke darmtumoren vermindert bijna 60%, bij langdurig gebruik (meer dan 10 jaar) van een goed multivitaminen- en mineralencomplex!
Om vrije radicaal-beschadigingen enz. ten gevolge van intensief sporten tegen te gaan, is een brede suppletie met vitaminen, mineralen en antioxidanten nodig.
Foliumzuur speelt o.a. een rol bij methyleringsprocessen in het DNA, die van belang zijn voor de regulatie van de genen-activiteit.
Vitamine B15 en vitamine E bevorderen o.a. de zuurstofoverdracht en -benutting (utilisatie) in de cellen.
Sporenelementen hebben een nuttige functie bij de behandeling van ADHD, en dienen goed vertegenwoordigd te zijn in een complete 'Multi'.


Ook mannen zouden gebruik moeten maken van foliumzuur-suppletie voor de conceptie...
Een nieuwe studie (http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-03/esfh-lof031808.php)  heeft een mogelijke relatie aan het licht gebracht tussen de inname van foliumzuur en verminderde chromosomale abnormaliteiten van spermacellen. Aneuploïdie is de algemene term die men gebruikt om aan te geven dat er een verandering is van het aantal chromosomen.

Men neemt aan dat het sperma van 1 tot 4% van de gezonde mannen enige tekenen hebben van aneuploïdie. Aneuploïdie wordt in verband gebracht met verminderde vruchtbaarheid, miskramen en kinderen die worden geboren met o.a. het Syndroom van Down, Syndroom van Turner en het Syndroom van Klinefelter.